Cüneyd Altıparmak Kimdir?

Cüneyd Altıparmak Kimdir?

Cüneyd Altıparmak Kimdir?

Cüneyd Altıparmak

2003’de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2007’de Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını kamu hukuku alanında tamamladı. 2008 yılında William Mitchell College of Law’da ABD Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanındaki eğitime katıldı. 2008-2011 yılları arasında; AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Berlin Üniversitesi, Hollanda Yüksek Yargı Organları, ABD Suprime Court, Capito, Northeast, Harvard, Almanya Max Planck Ensitüsü, Frieburg Üniversitesini kapsayan bir dizi eğitim ve inceleme programlarına iştirak etti. Bir çok üniversite, baro ve eğitim kurumlarımda hukuk ve aktif avukatlık alanında dersler ve eğitimler verdi.  2019’da TOBB Üniversitesinin mini MBA eğitimini tamamlamıştır. Sosyal medya, basın hukuk, internet ve dijital haklar konusunda çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yazmaktadır.  Ceza, İdare ve Mülkiyet konularında yayınlanmış on kitabı bulunan Altıparmak, hali hazırda TBB Tahkim Merkezinde ve Ortadoğu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Arabuluculuk ve Hakemlik yapmaktadır. Ayrıca Dijital Mağduriyet Mücadele Merkezi Başkanı olan Altıparmak, İnternet Medya Federasyonu, Avrasya Medya Federasyonu, Bilgi Güvenliği Derneği Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Bilim Komisyonu üyesi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Cüneyd Altıparmak

Graduated from Dicle University Faculty of Law in 2003. Completed his master's degree in public law at Selçuk University in 2007. In 2008, she attended William Mitchell College of Law in the field of US Law and International Business Law. Between 2008-2011; He participated in a number of training and examination programs including the ECHR, the Council of Europe, the International Criminal Court, the University of Berlin, the Netherlands Supreme Judiciary, the USA Suprime Court, Capito, Northeast, Harvard, Germany Max Planck Institute, Frieburg University. Gave lectures and trainings in the field of law and active advocacy at many universities, bar associations and educational institutions. Completed the mini MBA education of TOBB University in 2019. Wrote articles in various magazines and newspapers on social media, press law, internet and digital rights. Altıparmak, who has eight published books on Penalty, Administration and Property, currently works as a Mediator and Arbitrator at the TBB Arbitration Center and the Middle East Arbitration and Mediation Center. In addition, Altıparmak, who is in the formation of the Digital Rights Platform, works as a member of the Ministry of Justice's Mediation Science Commission and as Legal Advisor to the Union of Turkish Citizens' Assembly.

LİSANS : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003)

YÜKSEK LİSANS : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (2007) (Tez: İhaleye İlişkin Suçlar)

YURTDIŞI ÖĞRENİM : W.Mitchell / ABD College of Law (2008) (Uzmanlık Eğitimi, Amerikan Hukuk Sistemi, Hukuk İngilizcesi)

İŞLETME EĞİTİMİ : MBA Eğitimi, TOBB Üniversitesi SEM (2019)

YABANCI DİL : İNGİLİZCE

www.cuneydaltiparmak.com

https://linktr.ee/cuneyd6parmak

• İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi YBEM,(Ankara, 2018)
• Sağlık Hukuku Sertifika Programı Eğitimi, Acıbadem Üniversitesi SEGM, (İstanbul, 2019)
• “AB Hukuku ve Güncel Gelişmeler" konularını ele alan AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya ve Fransa, 2014/Kasım)
• "Avrupa İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Mahkemeleri” hususlarında yerinde inceleme yapılması için Stazburg, Berlin ve Amsterdam’da AİHM, Berlin Üniversitesi, Hollanda Yüksek Yargı Yerlerinde gezi ve eğitimleri içeren programlara katıldı(Fransa, Almanya, Hollanda, 2013)
• "AB Hukuku ve Güncel Gelişmeler" konularını ele alan AİHM, Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya-Fransa, 2012)
• NewYork, Boston ve Washington DC.'yi kapsayan ve Suprime Court, Capitol, Northesat University, Harvard University ve ABD'nin Kamu Müdafilik Birimlerini kapsayan inceleme ve eğitim Programı. (Amerika Birleşik Devletleri, 2011/Kasım)
• "AB Hukuku ve Yargı Kurumları" konularını ele alan AİHM, MaxPlanck Enstitüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Frieburg Üniversitesindeki bir dizi eğitimleri içeren programlara katıldı. (Almanya-Fransa,2011/Mart )
• Bahçeşehir Üniversitesi’nde IGUL eğitimi Mediation Advanced Course.(İstanbul, 2010)
• VIIIth, International Congress of Penal Law, Uluslar arası Ceza Hukuku Konferansına katılım (İstanbul,2009)
• Bahçehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi - IGUL iş birliği düzenlenen Hukuk İngilizcesi, Uzlaşma, Aktif Hukuk Becerileri konulu Eğitimi (İstanbul,2009)
• IGUL, Human Rights and Fight Against Terrorism seminerine katılım.(İstanbul, 2007)
• IGUL, Alman Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku, seminerine katılım (2008)
• Davranışsal Finans Eğitim, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
• Sağlık Hukukunda Sigorta, Acıbadem Üniversitesi SEGM (2019)
• Tıbbı Uygulama Hatalarında Temel Bilirkişilik, Acıbadem Üniversitesi SEGM (2019)
• Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
• Tüketici Hukuku Sertifikası, Türkiye Barolar Birliği, TÜRVAK, Başkent Üniversitesi (Ankara, 2019)
• Resim Okuma ve Modern Üslup Tarihi Eğitimi, Mimar Sinan G.S.Üniv. SEM, (İstanbul,2019)
• Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi, Yeditepe Üniversitesi SEM (2019)
• Ticaret Hukuku Eğitim, TOBB Üniversitesi SEM (Ankara, 2018)
• Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Sertifikası, Başkent Üniversitesi EDM (Ankara,2019)
• Bilgi Güvenliği Eğitimi, Ankara Üniversitesi UEM (Ankara, 2018)
• Patent Süreçleri Eğitimi, HRÜ Teknokent,(Ş.Urfa,2018)
• Ombudsmanlık Kurumu Eğitimi, Hukukçular Derneği, Şanlıurfa Barosu (Ş.Urfa, 2017)
• Arabuluculuk Yenileme Eğitimi, S.Zaim Üniversitesi SEM, (İstanbul, 2016)
• Proje Hazırlama Eğitimi, Karacadağ Kalkınma Ajansı (Ş.Urfa, 2016)
• Fon Kaynankları, Finansman Araçları ve Sürdürülebilirlik, CFCU, GAP İdaresi (Ş.Urfa, 2010)
• Sel Riski ve Şehir Planlama, CFCU, GAP İdaresi (Ş.Urfa, 2010)
• York Trade Foregin Trade İnstitute'den Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim- (Ş.Urfa,2007)
• Bahçeşehir Üniversitesinde Cross Examination and Mediation Eğitim (İstanbul, 2006)
• Bahçeşehir Üniversitesinde Global, Legal Education Seminer (İstanbul 2006)

MESLEKİ, AKADEMİK VE SİVİL TOPLUM GÖREVLERİ

AVUKATLIK

: 2004 yılından beri Avukatlık ve Danışmanlık yapmaktadır. BOTAŞ, İŞ KUR, Vakıflar Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım/Parakende AŞ, Şanlıurfa Kültür Araştırma Vakfı, MEMURSEN Konfederasyonuna Bağlı Sendikalar ve önemli özel şirketlere hukuki yardım sunmaktadır. Bunun yanında çeşitli belediyelerin belirli konularda danışmanlığını yapmıştır.

ARABULUCULUK

: 2014 yılı itibarıyle Adalet Bakanlığının açtığı sınavları başarı ile geçerek, “Arabulucu” ünvanını da almıştır. 2018 yılında İş Hukukunda “Uzman Arabuculu” olmuştur.

KURUL ÜYELİĞİ

2018 yılından itibaren Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları Koruma Diyarbakır Bölge Kurulu Üyeliği yapmaktadır. (Hukukçu Üye)

AKADEMİK GÖREVLER

:

  • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: IGUL (International Global Understanding Rule of Law) yurt dışı ve yurtiçi programlarında direktör yardımcısı olarak görev almıştır.

  • HARRAN ÜNİVERSİTESİ: “Hukuka Giriş” derslerini vermiştir .

UZMANLIK

Avrupa Birliği projelerinde (Legal Senior Expert) Hukuk Uzmanı olarak çalışmaktadır.

MÜŞAVİRLİK

: 2012 yılından bu yana TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği yapmaktadır.

BİLİRKİŞİLİK

: Adalet Bakanlığı listesinde kayıtlı Hukuk, Kamulaştırma ve İhale alanlarında Bilirkişi olarak da çalışmıştır.

SİVİL TOPLUM

• İLİM YAYMA CEMİYETİ (Kurucu) Şanlıurfa Şube Başkanlığı
• HUKUKÇULAR DERNEĞİ Güneydoğu Bölge Başkanı
• MÜSİAD Üyeliği
• Mülteci Hakları Derneği İl Temsilciliği
• Arabuluculuk Derneği İl Temsilciliği
• Türkiye Yazarlar Birliği Üyeliği
• Şanlıurfa Valiliği Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevellisi

DİĞER

Çeşitli dergi ve internet sitelerinde yazarlık yapmaktadır. Yayımlanmış sekiz kitabı vardır. Ayrıca bir çok eğitim programı için yurt dışında bulunmuştur. Halen, barolarda ve derneklerde belirli konularda kendisi de eğitim vermektedir.
Sivil Toplum Örgütlerinde yöneticilik yapmakta, sivil toplum örgütlerine kurumsallaşma ve yönetim anlamında danışmanlık yapmakta ve bölgesel koordinasyon görevlerini de ifa etmektedir. 2004 yılından bu yana aktif olarak sivil toplumun içinde bulunmaktadır.
Bir çok STK’nın il teşkilatlarını kurmuş veya kuruluşunda bulunmuştur.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner9