Türkiye ve İngiltere birbirini tamamlayan iki önemli dost ülke

Türkiye ve İngiltere birbirini tamamlayan iki önemli dost ülke