Öne Çıkanlar MÜSİAD UK Başkanı Nuri Bulgurcu İngiltere Alex de Souza Boris Johnson YENİDEN REFAH PARTİSİ

Tüketici Hakları Konusunda  Bir Hukuk Zaferi

Kocaeli – Gebze’de ikamet eden Turkcell  abonesi İsmail Karakaş, yıllar önce kullandığı Turkcell hattında biriken fatura borcunu Turkcell avukatlarına ödemek suretiyle kapattı.

Aboneye, ibraname (borcu yoktur) kağıdının postalanmasının ardından Turkcell tarafından “Faiz vergisi“ adı ile yeni bir borç kağıdı daha gönerildi. Bunun üzerine  önce Turkcell’e itirazda bulunan İ. Karakaş, olumlu yanıt alamayınca Gebze’deki tüketici hakem heyetine bir dilekçe ile başvurdu. 20/09/2010-402 dosya numarası ile  yapılan itiraza Gebze Tüketici hakem heyeti herhangi bir  karar veremedi ve abone bu nedenle çıkartılan borcu Turkcell’e ödemek zorunda kaldı.

Turkcell abonesi İsmail Karakaş’ın mağduriyeti bu borcu ödemesi ile de bitmedi. Borcun ve faiz vergisinin ödenmesinin arından devam eden abonlik kontratı Turkcell tarafından tek taraflı iptal edildi ve aboneye cayma bedeli adı ile toplu yeni bir fatura daha çıkartıldı. Karakaş bunun üzerine ödemek  zorunda bırakıldığı ekstra faturalarla ilgili  alınan ücretin iadesi ve Gebze Tüketici hakem kararının iptali amacıyla tüketici mahkemesine başvurdu.

Davacı İsmail  Karakasın avukatı Av.Zeynep Çiğdem CANBAZ

 

Ve Emsal Karar ile Tüketicinin Zaferi ile Tüm Abonelere Geri İade Hakkı Doğdu

Tüketici mahkemesi sıfatı ile Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi, Gebze 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada yapılan inceleme sonucunda Tüketiciyi haklı bularak Tüketici hakem heyeti kararının iptaline ve Turkcell’in haksız olarak aldığı fazla paranın iadesine karar verildi.

Bu karardan sonra ödenen parayı avukatı aracılığı ile Turkcell’den  icra yolu ile geri alan Karakaş, çıkartılan faturanın da iptalini sağladı.

Davacı abone İsmail karakaş savunmasında, “Davalı Turkcell GSM şirketinin bir faizlerin vergisi adı ile haksız olarak aldığı bu ücret nedenin ile sebepsiz zenginleşmiş olduğuna” dikkat çektiği dilekçesinde borcun tamamını yasal faizleri ile kapattığını hatta Turkcell’den yeni bir faturalı kontratlı hat aldığını dile getirdi. Karakaş verdiği demeçte; “Eğer Turkcell’e herhangi bir borcum olsaydı bana faturalı hat ve kontratlı hat verilmezdi. Bu yollarla tüm abonelerden ve benden haksız yere fazla ücret alındı. Bu dava yasal faizlerin haricinde ödenen tüm ücretlerin iadesi anlamına geliyor, aynı zamanda hukukun işlediğini de gösteriyor. Bu durumda olan tüm Turkcell abonelerinin haklarını arayarak yasal faizlerin ardından gelen faizleri ödememeleri, ödeyen abonelerin ise bu davayı emsal olarak gösterip paralarını geri alma hakları doğdu.” şeklinde konuştu
 

Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

“Eski hattımın borcu olsa ya da fatura uzlaşmazlığı devam etseydi Turkcell bana faturalı hat ile sözleşmeli internet hattı vermezdi. Abonelik sözleşme kurallarına uyduğum ve kontratlı hattımın faturalarını düzenli olarak ödediğim halde tek taraflı olarak bu hattım iptal edildi. Tüm GSM firmaları, aboneleriyle bir sözleşme imzalar. GSM şirketi, bu sözleşmede kendi lehine tek taraflı değişiklik ve iptal yapamaz. Tek taraflı değişiklik, iptal tüketiciyi  mağdur eder. Turkcell’in bu yolla haksız kazanç sağlıyor. Bireysel hakkınızı arayın! Bu dava aynı zamanda benzer davalar için emsal niteliğindedir.

Tüketici hakları konusunda verdiğim kişisel mücadelemde adalet yerine geldi. Haklı bulunduğum için mutluyum. Söz konusu hukuki kararla yasal olarak ödenen faizlerden sonra alınan para iptal edildi. Turkcell’in bu uygulamasına verilen Mahkeme kararı milyonlarca faturalı hat kullanıcısı için emsal olacaktır. Bu kararla Turkcell aboneleri yıllar boyunca ödediği fazla ücreti geri alabilecektir.”

Karakaş ödediği ücretleri Mahkeme kararından sonra hemen icra yolu  ile Turkcell’den geri aldığı bilgisini vererek, abonelerin bu işlemi yaptırabilmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmasının yeterli olacağını eğer hakem heyetleri karar veremezse dava açabileceklerini sözlerine ekledi.

Davacı İsmail  Karakasın avukatı Av.Zeynep Çiğdem CANBAZ ise; “Davanın teknik boyutu bilir kişiler tarafından incelenerek bu karar verildi. Verilen kararda iade edilen tutarın belli bir miktarın altında olması dolayısı ile temyiz gerektirmedi. Bu karar aynı zamanda Gebze Tüketici Hakem Heyetinin daha önce verdiği kararın iptali anlamına geliyor ve diğer benzeri davalara emsal teşkil edecektir.” dedi.

 

T.C.GEBZE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

      (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DOSYA NO : 2011/70 ESAS

DAVAYA CEVAP VEREN /DAVACI   : İsmail KARAKAŞ

DAVALI      : Turkcell iletişim Hizmetleri A.Ş

KONU    : Dava dilekçesine verilen cevaba karşı beyanımın sunulmasından ibarettir.

1-      Davalı tarafın vekil avukatının sunduğu karşı beyanda dava edilen konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı dava konusundaki asıl amacından uzaklaştırma çabası ve gayesi içerisinde olduğu GSM abonelik hizmetleri konusunda  yeterli bilgiden yoksun bir savunma yaparak teknik inceleme yapmadığı birtakım örneklerle davayı asıl konusundan uzaklaştırma gayret ve çabası içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.

Hizmet aldığım döneme ait olan K.D.V ve Özel iletişim vergisi gibi tutarların Yasal gecikme faizleri ve diğer vergileri ile tarife sabit ücretlerinin tamamı  ilgili firmanın hukuk bürosu (Razgıratlı hukuk bürosu tarafından tahsil edildi) ve ibranametarafıma verildi bu aşamadan sonra herhangi bir hizmet almadığım için ortaya bir borç yada vergilendirme çıkmadığından dolayı Gsm şirketinin gönderdiği faturalandırma yasal değildir Davalı avukatının belirtmiş olduğu hususlar gerçek dışıdır konuyu saptırmaya yönelik çaba içerisindedir, savunma metninde 2.sayfada yer alan hakkımdaki şu ifade tarzı(“yapılan şikayet  ya kötü niyetli bir hareketle var olan borcunun ödenmesini engellemek veya geciktirmek…) aslında bu ifade bile avukatın eksik bilgisini dava konusunu iyi incelemediğini ortaya koymaktadır,çünkü borcun tamamı ödenmiştir. Önceki hattın ana para borcunun yasal faizler vergileri tamamı ile Cayma bedeli yansıtılan taahütlü hattın 927 TL dahil olmak üzere tüm tutarlar tarafımdan ödenmiştir.

Ayrıca savunma metnindeki ifade biçiminin avukatlık meslek kurallarına da aykırı olduğunu düşünüyorum.Avukat yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.” İlkesi ihlal edilmiştir. Ben  savunma dokunulmazlığı sınırının aşıldığını, hakaret suçunun unsurlarından olan aşağılama unsurunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Baro’ya şikayet hakkımın olduğunu biliyorum ve şimdilik bu hakkımı saklı tutuyorum.

İyi niyet göstergesi olarak borcumu zamanaşımına bırakmadan kendi çabamla ana parası 450 TL borcun avukatlık dosya masrafı ücretleri yasal faizler ile toplamda 2500 TL olarak tarafımdan ödenmiştir Turkcell bu borç için bana 2000- 2009 yılı arasında  herhangi bir ödeme faturası veya icra takibi göndermediği halde ve borç hukukuna göre zamanşımı süresine az kaldığı halde borçtan kurtulmak için  tarafımdan araştırılarak  avukatta olduğunu öğrenip Bursada bulunan Turkcell’in avukatı Razgıratlı hukuk bürosuna borcumun tamamını farklı tarihler içerisinde ödedim ve ibranameyi aldım bu aşamadan sonra normal şartlarda artık fatura çıkmamış olması gerekmektedir ilgili operetörden hizmet almadığım için ve tüm yasal faizleri vergileri tarife sabit ücretlerini ödediğim için ibranameden sonra çıkartılan bu fatura haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşme anlamına gelmektedir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-

1 – BORÇLUNUN HAKKI

2 – HÜKÜMLERİ

    Madde 88 – Faizden veya icar bedeli gibi muayyen zamanlarda ödenmesi lazım gelen sair borçlardan ihtirazi bir kayıt dermeyan etmeksizin bir taksit için makbuz veren alacaklı ondan evvelki taksitleri de tahsil etmiş sayılır. Alacaklı resülmal için makbuz vermiş ise faizlerinide tahsil etmiş sayılır. Senet borçluya iade edildikte borç sakıt olmuş sayılır.KAYNAK bknz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/407.html

Tamamı ödenen borçtan sonra aldığım ibranameden sonra herhangi bir kullanım yada hizmet almadığımdan dolayı bir bedel yansımayacaktır dolayısı ile faiz yada vergi adı ile herhangi bir faturalandırma yapılamaz.

Beyan ettiğim gibi önceki hattımın borcu bittiğinden Turkcell sistemlerinde borçlu gözükmediğimden dolayı bir adet faturalı hat(05323017569) ve bir adet 3G mobil modem ile beraber faturalı sözleşmeli data hattı(05308869762) aldım bu hatlarımın faturalarını düzenli olarak ödemekte ve kullanmaktaydım ve önceki hatta çıkartılan ibranameden sonraki çıkan faturanın incelenmek üzere Gsm operetörün çağrı merkezi yetkililerine  itiraz ettiğim halde ilk itirazım değerlendirmeye alınmadan ve yeterli cevap verilmeden mevcut kullandığım sözleşmesiz fatura hatım kullanıma açıkken içerisinde taahüt sözleşmesi olan Vınn 3G modem hattımın sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edimek suretiyle 972 TL cayma bedeli yansıtılmıştır.

Bu durumda akıllara şu soru işaretini getirmektedir  ilk hattıma çıkartılan borç nedeni ile 2. faturalı hattım hizmet almaya devam ederken cayma bedeli bulunan ve her iki faturalı hattında faturaları düzenli olarak ödenirken ortada verilen taahüte aykırı bir durum yokken önceki borcun itirazı incelenip yeterli cevap verilmeden itiraz aşamasında cayma bedeli yansıtılmak üzere 3g modem hattına taahüt tek taraflı olarak fesh edilerek hizmet durdurulmakta hemde cayma bedeli yansıtılmak üzere iki kere  haksızlığa maruz kaldım.Bu haksızlıktan ortaya çıkan 972 TL ve sonrasındaki tüm faturalarıda haksız yere ödedim.

Vınn 3G modem kampanya sözleşmesinin matbu olması birden çok sayfa ve maddenin yer alması maddelerin açıklayıcı olmaması ve üzerinde yeterli müzakere yapılamaması nedeni ile taahütnamedeki sözedilen 19.maddenin başka hat borcu nedeni ile sözleşmenin durdurulacağı anlamı içermemektedir başka hatta ait borçtan kaynaklı olarak sözleşmenin tek taraflı iptal edilip cayma bedeli yansıtılacağı açıkça belirtmediğinden sözleşmeye “aykırı davranmıştır” iddiasının geçerliliği ve tutarlılığı yoktur.Diğer hat borçlu olsa bile başka hattın borcu nedeni ile devam eden taahütlü hattın sözleşmesi iptal edilemez.(kaldıki diğer hattın borcu ihtilaflıdır ve itirazlıdır.)

***TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN-

SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR

    Madde 6 – (Değişik madde: 06/03/2003 – 4822 S.K./7. md.)

   Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildirEğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.

2- İdda edildiği gibi ortada hem Gsm Faturasını ödememe gibi bir durum yoktur hemde mevcut gsm faturasından dolayı başka hattın hizmetleri durdurulmazken taahütü devam eden hattın hizmeti durudurulmakta ve cayma bedeli yansıtılmaktadır.Bu tutarsızlıklar nedeni ile Gsm operatörüne yapılan itiraz dikkate alınmadığından dolayı Gebze Tüketici hakem heyetine müracat ettim yapılan itiraz incelendi ve hakem heyeti tarafından bir üst mahkemeye itirazım yerinde bulunduğu değerlendirildi.

 Aslında 450 TL ana para borcuma karşılık ödediğim 2500 TL tutardan sonra çıkartılan haksız faturayıda (600) itiraz etmeden ödemiş olsaydım vınn 3G modem hattıma cayma bedeli yansımayacaktı ancak hukuksuz ve haksız yere tahsil edilmek istenen tutarı ödemek yerine hak ve adalet arayışımdan dolayı Turkcell tarafından  cezalandırıldığımı düşünüyorum bu nedenle hukuki haklarımı ve vatandaşlık haklarımı kullanarak  yasal dayanağı olmayan haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşme anlamına gelen ilk fatura itirazımdan sonra Ödediğim 972 TL cayma bedeli tutarınada itiraz ederek hukuka ve adalete olan güvenim sayesinde hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağım.Daha önce tüketici hakem heyetine başvuru yaptığımdan dolayı davanın kabulunu ve mağduriyetimin giderilmesini Yüce mahkemeden talep etmekteyim.

Kaynağına Göre Sebepsiz Zenginleşme

1. Kazandırmadan Doğan Sebepsiz Zenginleşme : Burada sebepsiz zenginleşme, alacaklının borçlu lehine yapmış olduğu bir kazandırmadan doğar; kazananın malvarlığı artarken, kazandıranın malvarlığı kazanma oranında azalır. Örneğin hukuken geçerli olmayan bir sözleşmenin sonucu olarak yapılan edim sebepsiz zenginleşmeye neden olur.

2. Müdahaleden Doğan Sebepsiz Zenginleşme : Başka bir kişinin bir hakkını veya hukuki bir değerini ihlal eden fiil sonucunda, zarar görenin malvarlığında azalma söz konusu iken, müdahale eden şahsın malvarlığında aynı oranda bir zenginleşme olur.

3. Beklenmeyen Halden Doğan Sebepsiz Zenginleşme : Burada taraflar dışında bir şahsın fiilinden yahut bir tabiat olayından meydana gelen bir sebepsiz zenginleşme söz konusudur. Üçüncü şahsın fiilinden kaynaklanan sebepsiz zenginleşmede üçüncü kişinin kusurlu olup olmaması ya da filinin hukuka aykırı olup olmaması gözönüne alınmaz.

Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları

1. Borçlunun malvarlığında bir zenginleşme meydana gelmiş olmalıdır

Malvarlığında meydana gelen çoğalmaya zenginleşme adı verilir.

2. Bu zenginleşme başka bir şahıs zararına meydana gelmiş olmalıdır

3. Zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında illiyet bağı olmalıdır

Borçlunun malvarlığında başkası zararına meydana gelen zenginleşme; yukarıda sayılan kazandırma, müdahale veya beklenmeyen hal gibi zenginleştirici nedenlerden birinden kaynaklanmalıdır. Zaten ancak bu şekilde alacaklının malvarlığında gerçekleşen zenginleşme alacaklı aleyhine meydana geçmiş olur. Zenginleşme ile sebepsiz zenginleşmeye neden olan olay (kazandırma, müdahale veya beklenmeyen hal) arasında illiyet bağı bulunmaz ise, zenginleşme başkası aleyhine gerçekleşmiş sayılamaz. Burada meydana gelen zenginleşme ile zenginleştirici olay arasında tabii illiyet bağı (yani zorunlu şart teorisi) yeterli olup, ayrıca uygun illiyet bağına gerek yoktur.

4. Zenginleşme Haklı Bir Nedene Dayanmamalıdır

Zenginleşenin İade Yükümlülüğü

Borçlar Kanunu’nun 61. maddesine göre; haklı bir sebep olmaksızın başkası zararına zenginleşen kimse, bu zenginleşmeyi iade etmek zorundadır.

İade Borcunun Konusu

Zenginleşme konusu şey, ferden muayyen bir şey ise ve zenginleşen kişinin malvarlığında aynen bulunuyorsa, hukukumuzda illilik ilkesi gereğince zenginleşenin söz konusu şeyin mülkiyetini kazanması mümkün değildir.

Mülkiyetin kazanılması söz konusu olmadığından ve alacaklı halen bu şeyin maliki olduğundan, bu durumda sebepsiz zenginleşme davası değil, istihkak davası açar ve şeyin aynen iadesini talep eder. İstihkak davasının mümkün olmadığı durumlarda ise sebepsiz zenginleşme davası açılarak şeyin aynen iadesi talep edilir. Aynen iadenin mümkün olmadığı durumlarda zenginleşme değer üzerinden (para olarak, nakden) iade edilir.

İade Borcunun Kapsamı

1. Zenginleşenin İyiniyetli Olduğu Hallerde İade Borcunun Kapsamı

BK 63/1′e göre iyiniyetli zenginleşenin iade borcunun kapsamı, fiilen elde ettiği değil, fakat iadesinin talep edildiği anda malvarlığında mevcut olan, henüz elden çıkarmadığı zenginleşme ile sınırlıdır. İyiniyetli zilyet elinden çıkarmış olduğu zenginleşmeyi, ikame bir değer girmemişse iade etmek zorunda değildir. Bu durumda iade borcu kalkar (zenginleşme düşer). Zenginleşenin elden çıkarmış olduğu zenginleşmenin iade yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, elden çıkarma anında iyiniyetli olması gerekir. Zenginleşmenin haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştiğini bilmeyen veya bilmek zorunda olmayan kişi iyiniyetli zenginleşendir.

2. Zenginleşenin Kötüniyetli Olduğu Hallerde İade Borcunun Kapsamı

BK 63/2′ye göre zenginleşen, zenginleşmeyi kötüniyetle elden çıkarmışsa, elden çıkardığı zenginleşmenin tamamını iade ile yükümlüdür. İyiniyetle zenginleşenden farklı olarak kötüniyetli zenginleşen elden çıkardığı zenginleşmeyi de iade etmek zorundadır. Zenginleşmenin haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştiğini bilen veya bilmesi gereken kişi kötüniyetli zenginleşendir.

Zenginleşen zenginleşme anından itibaren kötüniyetli ise, zenginleşmenin tamamını iade etmekle yükümlüdür. Buna karşılık zenginleşen sonradan kötüniyetli olmuş ise, zenginleşmenin meydana geldiği anla kötüniyetli olduğu an arasındaki zamanda iyiniyetli zilyedin iade borcu; daha sonra ise kötüniyetli zilyedin iade borcu söz konusu olur.

Kaynak: Av.Atılgan Barış YÖRÜK tarafından yazıldı  http://www.internethukuk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:sebepsiz-zenginleme&catid=41:borclar-hukuku&Itemid=81

3-Davalı tarafın iyi niyetli olmadığı savunma yapan vekil avukatın yeterli teknik bilgi (GSM uygulamaları ve abonelik konular ile faturalandırma) vb.konulardaki bilgilerinin yetersiz olduğu savunma metindeki yasal dayanağı olmayan mesnetsiz ifadelerinden  anlaşılmaktadır,Ayrıca Turkcell şirketinin sonradan gönderdiği itiraza konu olan faturanın müşteri çözüm merkezi (Gökçe üçel) cevabındaki yazısının içerik açıklaması yazısı ile savunma metnindeki açıklamanın tutarsız oluşu son faturanın nasıl ve neden çıkarıldığına dair net bilginin olmayışı.(birinde “ÖİV tutarı düşülerek” deniyor diğerinde “ÖİVyansıtılmıştır” deniyor

  Turkcell iletişim hizmetlerinin iyiniyet taşımadığı şu hareketindende anlaşılmaktadır uyuşmazlık nedeni ile itirazım olan ve bu dava süreci devam ederken tarafıma devam eden davaya rağmen ŞİŞLİ 4. İCRA DAİRESİ aracılığı ile 600 TL ek olarak fazladan gönderilen itirazlı olan faturaya icra takibi gönderilmiştir.oluşan mağduriyetimi gidermek yerine yeni mağduriyet oluşmasına neden olmaya çalışmaktadır yanlış faturalandırma yaparak yasal olmayan haksız kazanç elde etmiştir.

BİR KISMI DAVA DİLEKÇESİ İLE SUNULAN DELİLLER  : İbraneme,kullanım faturaları,borcun ödendiği hukuk bürosuna ait dökümanlar,dava dilekçesinden sonra gönderilen icra takip yazısı ve itirazım.

 SONUÇ VE İSTEM  :

Yukarıda belirttiğim nedenlerle haksız yasal dayanağı olmayan durumun ortadan kalkması gerekli incelemenin yapılabilmesi için Yüce mahkemenin takdir yetkisi ile tarafsız uzman bilirkişi tarafından konunun incelenmesi davanın esastan görülmesine devam edilmesine talebimi saygılarımla dilerim.

DAVACI

İsmail KARAKAŞ

banner11
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.